Language of document :

Žaloba podaná 10. októbra 2008 - Gheysens/Rada

(vec F-83/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Johan Gheysens (Mechelen, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú pracovné podmienky žalobcu preto, lebo ohraničuje dobu platnosti zmluvy na dva roky a triedu vo funkčnej skupine III, platovej triedy 11, platového stupňa 1, ako aj z dôvodu nezákonnosti článku 88 PZOZ, pretože povoľuje po sebe nasledujúce uzatváranie zmlúv na dobu určitú počas celkového obdobia maximálne troch rokov

Návrhy žalobcu

určiť nezákonnosť článku 88 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, pretože povoľuje po sebe nasledujúce uzatváranie zmlúv na dobu určitú počas celkového obdobia maximálne troch rokov,

zrušiť rozhodnutie Rady, ktorým sa stanovujú pracovné podmienky žalobcu, pretože ohraničuje dobu platnosti zmluvy na dva roky a triedu vo funkčnej skupine III, platovej triedy 11, platového stupňa 1,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________