Language of document :

Tožba, vložena 10. oktobra 2008 - Gheysens proti Svetu

(Zadeva F-83/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Johan Gheysens (Mechelen, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Sveta o določitvi pogojev za zaposlitev tožeče stranke v delu, v katerem je trajanje pogodbe omejeno na dve leti in jo uvršča v funkcionalno skupino III, naziv 11, plačilni razred 1, in nezakonitost člena 88 PZDU, ker dovoljuje veriženje pogodb za določen čas za največ tri leta.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je člen 88 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nezakonit, ker dovoljuje veriženje pogodb za določen čas za največ tri leta;

Odločba Sveta o določitvi pogojev za zaposlitev tožeče stranke naj se v delu, v katerem je trajanje njene pogodbe omejeno na dve leti in jo uvršča v funkcionalno skupino III, naziv 11, plačilni razred 1, razglasi za nično;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________