Language of document :

Talan väckt den 10 oktober 2008 - Gheysens mot rådet

(Mål F-83/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Johan Gheysens (Mechelen, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut om fastställelse av sökandens anställningsvillkor, i det att det däri föreskrivs att anställningen är tidsbegränsad till två år och att sökanden placeras i tjänstegrupp III, lönegrad 11, löneklass 1, samt fastställelse av att artikel 88 i anställningsvillkor för övriga anställda är rättsstridig i den del som förnyelse av tidsbegränsade anställningsavtal som inte överstiger tre år är tillåtet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 88 i anställningsvillkor för övriga anställda är rättsstridig i den del som förnyelse av tidsbegränsade anställningsavtal som inte överstiger tre år är tillåtet,

ogiltigförklara rådets beslut om fastställelse av sökandens anställningsvillkor, i det att det där i föreskrivs att anställningen är tidsbegränsad till två år och att sökanden placeras i tjänstegrupp III, lönegrad 11, löneklass 1, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________