Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 27 november 2008 - Miguelez Herreras mot Kommissionen

(Mål F-22/08)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 116, 09.05.2008, s. 33.