Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. prosince 2008 - X v. Parlament

(Věc F-14/08)1

Jednací jazyk: řečtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v důsledku smírného urovnání.

____________

1 - Úř. věst. C 142, 7.6.2008, s. 39.