Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. december 2008 - X mod Parlamentet

(Sag F-14/08) 1

Processprog: græsk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 142 af 7.6.2008, s. 39.