Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék 2008. december 18-i végzése - X kontra Parlament

(F-14/08. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: görög

Az első tanács elnöke a létrejött egyezség nyomán elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 142., 2008.6.7., 39. o.