Language of document :

2008 m. gruodžio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje X prieš Parlamentą

(Byla F-14/08)1

Proceso kalba: graikų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro draugiškai išsprendus ginčą.

____________

1 - OL C 142, 2008 6 7, p. 39.