Language of document :

Civildienesta tiesas 2008. gada 18. decembra rīkojums - X/Parlaments

(lieta F-14/08) 1

Tiesvedības valoda - grieķu

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra saistībā ar izlīgumu.

____________

1 - OV C 142, 07.06.2008., 39. lpp.