Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 18 decembrie 2008 - X/Parlamentul European

(Cauza F-14/08)1

Limba de procedură: greaca

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 142, 7.6.2008, p. 39.