Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. decembra 2008 - X/Parlament

(vec F-14/08)1

Jazyk konania: gréčtina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v nadväznosti na mimosúdnu dohodu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 142, 7.6.2008, s. 39.