Language of document :

Žaloba podaná dne 23. prosince 2008 - Katrakasas v. Komise

(Věc F-103/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Nicolas Katrakasas (Brusel, Belgie) (zástupci: L. Levi, M. Vandenbussche, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise EPSO/AD/116/08 o odmítnutí zapsat žalobce na seznam uchazečů přijatých k písemným zkouškám výběrového řízení, jakož i všech rozhodnutí přijatých po tomto rozhodnutí, včetně rezervního seznamu a všech rozhodnutí o jmenování.

Návrhová žádání žalobce

-    zrušit rozhodnutí výběrové komise EPSO/AD/116/08 ze dne 23. září 2008 o odmítnutí zapsat žalobce na seznam uchazečů přijatých k písemným zkouškám;

zrušit všechna rozhodnutí přijatá po rozhodnutí ze dne 23. září 2008, včetně rezervního seznamu a všech rozhodnutí o jmenování;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________