Language of document :

Sag anlagt den 23. december 2008 - Katrakasas mod Kommissionen

(Sag F-103/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgien) (ved avocats L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse EPSO/AD/116/08 om ikke at opføre sagsøgeren på listen over de ansøgere, som fik adgang til de skriftlige udvælgelsesprøver, samt af alle de afgørelser, der er truffet som følge af denne, herunder reservelisten og alle afgørelser om ansættelse.

Sagsøgerens påstande

Udvælgelseskomitéens afgørelse EPSO/AD/116/08 af 23. september 2008 om ikke at opføre sagsøgeren på listen over de ansøgere, som fik adgang til de skriftlige prøver, annulleres.

Alle afgørelser, der er truffet som følge af afgørelsen af 23. september 2008, herunder reservelisten og alle afgørelser om ansættelse, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________