Language of document :

2008. december 23-án benyújtott kereset - Katrakasas kontra Bizottság

(F-103/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nicolas Katrakasas (Brüsszel, Belgium) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AD/116/08 versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes írásbeli vizsgán való részvételre elfogadott jelöltek jegyzékére történő felvételét elutasító határozatának, valamint az ezt követően hozott valamennyi határozatának a megsemmisítése, ideértve a tartaléklistát és valamennyi kinevezési határozatot is.

Kereseti kérelmek

-    A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AD/116/08 versenyvizsga vizsgabizottságának 2008. szeptember 23-i határozatát, amelyben elutasította a felperesnek az írásbeli vizsgán való részvételre elfogadott jelöltek jegyzékére történő felvételét;

-    A Közszolgálati Törvényszék semmisítsen meg valamennyi, a 2008. szeptember 23-i határozatot követően hozott határozatot, ideértve a tartaléklistát és a kinevezési határozatokat is;

-    A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________