Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 23. decembrī - Katrakasas/Komisija

(lieta F-103/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nicolas Katrakasas, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - L. Levi, M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Konkursa EPSO/AD/116/08 vērtēšanas komisijas lēmuma, ar kuru atteikts prasītāju iekļaut to kandidātu sarakstā, kuriem atļauts kārtot konkursa rakstiskos pārbaudījumus, kā arī visu šā lēmuma iznākumā pieņemto lēmumu, tostarp rezervē atstāto kandidātu saraksta un visu amatā iecelšanas lēmumu, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt konkursa EPSO/AD/116/08 vērtēšanas komisijas 2008. gada 23. septembra lēmumu, ar kuru atteikts prasītāju iekļaut to kandidātu sarakstā, kuriem atļauts kārtot konkursa rakstiskos pārbaudījumus;

atcelt visus 2008. gada 23. septembra lēmuma iznākumā pieņemtos lēmumus, tostarp rezervē atstāto kandidātu sarakstu un visus amatā iecelšanas lēmumus;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________