Language of document :

Beroep ingesteld op 23 december 2008 - Katrakasas / Commissie

(Zaak F-103/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Nicolas Katrakasas (Brussel, België) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/116/08 houdende weigering om verzoeker op te nemen op de lijst van kandidaten die tot het schriftelijke examen van dat vergelijkend onderzoek zijn toegelaten alsmede van alle daarop volgende besluiten, daaronder begrepen de reservelijst en alle aanstellingsbesluiten

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/116/08 van 23 september 2008 houdende weigering om verzoeker op te nemen op de lijst van kandidaten die tot het schriftelijke examen zijn toegelaten;

nietigverklaring van alle besluiten die na het besluit van 23 september 2008 zijn genomen, daaronder begrepen de reservelijst en alle aanstellingsbesluiten;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________