Language of document :

Žaloba podaná 23. decembra 2008 - Katrakasas/Komisia

(vec F-103/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Nicolas Katrakasas (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaný: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/116/08 o odmietnutí zapísať žalobcu do zoznamu uchádzačov prijatých na písomné skúšky výberového konania, ako aj všetkých rozhodnutí prijatých po tomto rozhodnutí, vrátane rezervného zoznamu a všetkých rozhodnutí o vymenovaní

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/116/08 z 23. septembra 2008 o odmietnutí zapísať žalobcu do zoznamu uchádzačov prijatých na písomné skúšky,

zrušiť všetky rozhodnutia prijaté po tomto rozhodnutí z 23. septembra 2008 vrátane rezervného zoznamu a všetkých rozhodnutí o vymenovaní,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________