Language of document :

Tožba, vložena 23. decembra 2008 - Katrakasas proti Komisiji

(Zadeva F-103/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Nicolas Katrakasas (Bruselj, Belgija) (zastopnika: L. Levi, M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razveljavitev odločbe komisije natečaja EPSO/AD/116/08, s katero je bila zavrnjena uvrstitev tožeče stranke na seznam kandidatov, ki so bili sprejeti na pisne izpite natečaja, kot tudi vseh poznejših odločb, vključno z rezervnim seznamom in drugimi odločbami o imenovanju.

Predlogi tožeče stranke

Naj se razveljavi odločba komisije natečaja EPSO/AD/116/08 z dne 23. septembra 2008, s katero je bila zavrnjena uvrstitev tožeče stranke na seznam kandidatov, ki so bili sprejeti na pisne izpite;

Naj se razveljavijo vse odločbe, sprejete po odločbi z dne 23. septembra 2008, vključno z rezervnim seznamom in drugimi odločbami o imenovanju;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________