Language of document :

Προσφυγή της 17ης Αυγούστου 2009 - Caminiti κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-71/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Paolo Caminiti (Tubize, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: L. Levi)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα περί ακυρώσεως της αποφάσεως της καθής να κατατάξει τον προσφεύγοντα στον βαθμό AST 9, κλιμάκιο 4, με συντελεστή πολλαπλασιασμού 1 και, κατά συνέπεια, περί επαναφοράς του στον βαθμό AST 9, κλιμάκιο 2, με διατήρηση του συντελεστή πολλαπλασιασμού 1, 071151.

Αιτήματα του προσφεύγοντος/ενάγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση που περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών του για τον Μάρτιο του 2009, περί κατατάξεώς του στον βαθμό AST 9, κλιμάκιο 4, με συντελεστή πολλαπλασιασμού 1·

κατά συνέπεια, να επαναφέρει τον προσφεύγοντα, αναδρομικά από 1ης Μαρτίου 2009, στον βαθμό AST 9, κλιμάκιο 2, με διατήρηση του συντελεστή πολλαπλασιασμού 1, 071151·

να ανασυστήσει πλήρως τη σταδιοδρομία του προσφεύγοντος αναδρομικά από 1ης Μαρτίου 2009 έως την ημερομηνία της κατατάξεώς του στον κατ' αυτόν τον τρόπο διορθωμένο βαθμό και κλιμάκιο (λαμβανομένων υπόψη της πείρας του στην κατ' αυτόν τον τρόπο διορθωμένη κατάταξη, των δικαιωμάτων του για προαγωγή και των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων), περιλαμβανομένης της καταβολής τόκων υπερημερίας βάσει του επιτοκίου που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως, όπως ίσχυε κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο προσαυξημένου κατά δύο μονάδες, επί του συνόλου των ποσών που συνιστούν τη διαφορά μεταξύ του μισθού που αντιστοιχεί στον βαθμό και στο κλιμάκιο στα οποία αναφέρεται η απόφαση περί κατατάξεως και εκείνου που προκύπτει από την κατάταξη την οποία αυτός θα δικαιούταν, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της ορθής αποφάσεως περί κατατάξεώς του· επικουρικώς, να του χορηγηθούν τα μόρια προαγωγής που αντιστοιχούν στη μετατροπή του συντελεστή πολλαπλασιασμού σε συντελεστή "χρόνος", και

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________