Language of document :

17. augustil 2009 esitatud hagi - Caminiti versus komisjon

(Kohtuasi F-71/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paolo Caminiti (Tubize, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsus määrata hageja palgaastme AST 9 järku 4 korrutusteguriga 1, ja sellest tulenevalt ennistada hageja palgaastme AST 9 järku 2 ning säilitada korrutustegur 1,071151.

Hageja nõuded

Tühistada otsus hageja määramisest palgaastme AST 9 järku 4 korrutusteguriga 1, mis sisaldus hageja 2009. aasta märtsi palgalehel;

sellest tulenevalt ennistada hageja alates 1. märtsist 2009 palgaastme AST 9 järku 2 ning säilitada korrutustegur 1,071151;

taastada täielikult hageja teenistuskäik tagasiulatuva jõuga 1. märtsist 2009 kuupäevani, mil ta määrati sellele palgaastmele ja järku, mis ennistati (sealhulgas arvestada tema kogemust ennistatud palgaastmel, tema õigust tõusta kõrgemale ametijärgule ja pensioniõigusi), samuti maksta talle viivisintresse Euroopa Keskpanga poolt peamistele refinantseerimistoimingutele kehtestatud määra alusel, mida kohaldati kõnealusel ajavahemikul, suurendatuna kahe protsendi võrra, kuni päevani, mil jõustub tema õiguspärasele palgaastmele määramise otsus kogu summa pealt, mis võrdub vahega palgaastme määramise otsuses toodud palgaastmel saadava tasu ja tema õiguspärase palgaastme tasu vahel; teise võimalusena anda hagejale edutamispunkte vastavalt korrutusteguri muutmisele "aja" teguriks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________