Language of document :

Kanne 17.8.2009 - Caminiti v. komissio

(Asia F-71/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paolo Caminiti (Tubize, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan päätös, jolla kantaja luokiteltiin palkkaluokkaan AST 9, palkkatasolle 4 korjauskertoimella 1, on kumottava ja kantaja on näin ollen palautettava palkkaluokkaan AST 9, palkkatasolle 2, ja korjauskertoimena on säilytettävä 1,071151.

Vaatimukset

Päätös, jolla kantaja luokiteltiin palkkaluokkaan AST 9, palkkatasolle 4 korjauskertoimella 1 ja joka sisältyi maaliskuuta 2009 koskevaan kantajan palkkatodistukseen, on kumottava

näin ollen kantaja on palautettava 1.3.2009 lähtien palkkaluokkaan AST 9, palkkatasolle 2, ja korjauskertoimena on säilytettävä 1,071151

kantajan palkkaluokka on kokonaisuudessaan palautettava ennalleen takautuvasti 1.3.2009 lukien siihen päivään asti, jolloin hänet luokiteltiin näin oikaistuun palkkaluokkaan ja palkkatasolle (mukaan lukien hänen työkokemuksensa arvon nostaminen näin korjatussa luokituksessa, hänen oikeutensa ikälisiin ja hänen eläkeoikeutensa), kyseisenä ajanjaksona sovellettavan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioille vahvistaman korkokannan mukaisine viivästyskorkoineen lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä kaikille niille summille, jotka vastaavat erotusta kantajan nimittämistä koskevassa päätöksessä tehtyä palkkaluokan vahvistamista vastaavan palkan ja sen palkkaluokan vahvistamista vastaavan palkan välillä, johon hänellä olisi pitänyt olla oikeus, siihen saakka kunnes palkkaluokan sääntöjenmukaista vahvistamista koskeva päätös tehdään; toissijaisesti kantajalle on myönnettävä ylennyspisteet, jotka vastaavat "ajalliseksi" kertoimeksi muunnettua korjauskerrointa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________