Language of document :

2009. augusztus 17-én benyújtott kereset - Caminiti kontra Bizottság

(F-71/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paolo Caminiti (Tubize, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a felperest az AST 9 besorolási fokozat 4. fizetési fokozatába sorolta be, 1-es szorzótényezővel, és ebből következően a felperesnek az AST 9 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába, 1,071151-es szorzótényező fenntartása mellett történő visszahelyezése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2009. májusi illetményelszámolásában szereplő határozatot, amely a felperest az AST 9 besorolási fokozat 4. fizetési fokozatába sorolta be, 1-es szorzótényezővel;

a Közszolgálati Törvényszék ebből következően helyezze vissza a felperest az AST 9 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába, az 1,071151-es szorzótényező fenntartása mellett;

a Közszolgálati Törvényszék 2009. március 1-től kezdődően az így kijavított besorolási fokozatba és fizetési fokozatba történő besorolás időpontjáig állapítsa meg újra, teljes egészében a felperes előmenetelét (beleértve a módosított besorolási fokozatban szerzett szakmai tapasztalatának beszámítását, szakmai előmenetelhez való jogát és nyugdíjjogosultságát), valamint állapítson meg az említett időszakra vonatkozóan az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított kamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelő késedelmi kamatot a felperes besorolásáról szóló határozatban szereplő illetménye és azon besoroláshoz tartozó illetmény közötti különbségre vonatkozóan, amelyre a rendes besorolását megállapító majdani határozat időpontjáig jogosult lett volna; másodlagosan adja meg a felperesnek a szorzótényező "időtényezővé" történő átváltoztatásának megfelelő előmeneteli pontokat;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________