Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 17. augustā - Caminiti/Komisija

(lieta F-71/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Paolo Caminiti, Tubize (Beļģija) (pārstāvis - L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu klasificēt prasītāju AST 9 pakāpes 4. līmenī, piemērojot reizināšanas koeficientu, kas vienlīdzīgs ar 1, un līdz ar to, atjaunot to AST 9 pakāpes 2. līmenī, saglabājot reizināšanas koeficientu 1,071151.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru prasītājs ir klasificēts AST 9 pakāpes 4. līmenī, piemērojot reizināšanas koeficientu, kas vienlīdzīgs ar 1, kas norādīts prasītāja 2009. gada marta algas izrakstā;

līdz ar to, sākot no 2009. gada 1. marta, atjaunot prasītāju AST 9 pakāpes 2. līmenī, saglabājot reizināšanas koeficientu 1,071151;

pilnībā atjaunot prasītāja karjeru ar atpakaļejošu spēku no 2009. gada 1. marta, klasificējot to attiecīgi izmainītā pakāpē un līmenī (ieskaitot viņa pieredzes novērtējumu attiecīgi izmainītajā klasifikācijā, viņa tiesības uz paaugstinājumu un tiesības uz pensiju), ieskaitot nokavējuma procentu izmaksu, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas operācijām attiecīgajā laika posmā, palielinot šo likmi par diviem procentiem, un piemērojot šos nokavējuma procentus visai summai, kuru veido starpība starp atalgojumu atbilstoši klasifikācijas lēmumā noteiktajai prasītāja klasifikācijai un tādai klasifikācijai, uz kuru viņš būtu tiesīgs pretendēt līdz datumam, kad tiks pieņemts lēmums par pareizu viņa klasifikāciju; pakārtoti piespriest piešķirt prasītājam amatā paaugstināšanas punktus, kas atbilst reizināšanas koeficentam, piemērojot "laika" faktoru;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________