Language of document :

Beroep ingesteld op 17 augustus 2009 - Caminiti / Commissie

(Zaak F-71/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Paolo Caminiti (Tubize, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker in te delen in de rang AST 9, salaristrap 4, met een vermenigvuldigingsfactor die gelijk is aan 1 en, derhalve, herstel van verzoeker in de rang AST 9, salaristrap 2, met behoud van de vermenigvuldigingsfactor 1,071151

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het in verzoekers salarisafrekening over de maand maart 2009 opgenomen besluit om hem in te delen in de rang AST 9, salaristrap 4, met een vermenigvuldigingsfactor die gelijk is aan 1;

dientengevolge, herstel van verzoeker, met ingang van 1 maart 2009, in de rang AST 9, salaristrap 2, met behoud van de vermenigvuldigingsfactor 1,071151;

volledig herstel van verzoekers loopbaan met terug werkende kracht tot 1 maart 2009 en tot de datum van zijn aldus gecorrigeerde indeling in rang en salaristrap (daaronder begrepen de waardering van zijn ervaring in de aldus gecorrigeerde indeling, zijn rechten op plaatsing in een hogere salaristrap en zijn pensioenrechten), met inbegrip van betaling van vertragingsrente op basis van de tariefvoet die de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten, over alle bedragen overeenkomende met zijn indeling in het indelingsbesluit en de indeling waarop hij recht had en tot aan de datum waarop het besluit betreffende zijn indeling volgens de regels zal zijn genomen; subsidiair, toekenning van bevorderingspunten aan verzoeker overeenkomende met de omzetting van de vermenigvuldigingsfactor in de factor "tijd";

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

____________