Language of document :

Tožba, vložena 17. avgusta 2009 - Caminiti proti Komisiji

(Zadeva F-71/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paolo Caminiti (Tubize, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o razvrstitvi tožeče stranke v naziv AST 9, plačilni razred 4, s količnikom 1, in posledično, ponovna razvrstitev tožeče stranke v naziv AST 9, plačilni razred 2, z ohranitvijo količnika 1,071151.

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločbe o razvrstitvi tožeče stranke v naziv AST 9, plačilni razred 4, s količnikom 1, kot izhaja iz plačilnega lista tožeče stranke za marec 2009;

posledično, tožečo stranko naj se ponovno razvrsti - z učinkom od 1. marca 2009 - v naziv AST 9, plačilni razred 2, in naj se ohrani količnik 1,071151;

v celoti naj se obnovi kariera tožeče stranke z retroaktivnim učinkom od 1. marca 2009 do datuma njene razvrstitve v ustrezno popravljen naziv in plačilni razred (vključno z ustreznim ovrednotenjem njenih izkušenj v ustrezno popravljeni razvrstitvi, pravic do napredovanja in pravic do pokojnine) in plača zamudne obresti po predpisani obrestni meri Evropske Centralne Banke za operacije glavnega refinanciranja, ki je veljala za to obdobje, povišani za dve odstotni točki, za skupni znesek, ki ustreza razliki med zneskoma, ki ustrezata njeni razvrstitvi iz odločbe o razvrstitvi in razvrstitvijo, do katere naj bi bila upravičena do dneva, ko bo izdana odločba o njeni pravilni razvrstitvi; podredno, naj se tožeči stranki dodelijo točke za napredovanje, ki ustrezajo spremembi količnika v dejavniku "čas";

-    Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________