Language of document :

2009. július 30-án benyújtott kereset - Nikolchov kontra Bizottság

(F-70/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vladimir Nikolchov (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. Hammouche ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóság azon határozatának megsemmisítése, amely a felperes felvételi helyeként a németországi Aachent jelölte meg, a napidíj folyósítása alapjául szolgáló időszakot pedig 120 napban határozta meg

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat VII. melléklete 7. cikke (3) bekezdésének, valamint a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének alkalmazására vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések elfogadásáról szóló, 2004. április 15-i bizottsági határozat megsértését;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen rendelje el a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóság 2009. április 21-i, a felperes azon panaszát elutasító R/9/09. sz. határozatának megsemmisítését, amelyben azt kérte, hogy felvételi helyeként Bulgária kerüljön meghatározásra, a napidíj folyósítása alapjául szolgáló időszakot pedig a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikke (2) bekezdése b) pontjának második francia bekezdése alapján határozzák meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy folyósítsa a felperesnek a ki nem fizetett, 6 942,32 euró összegű napidíjat, illetve a Közszolgálati Törvényszék által meghatározandó bármely más összeget, ezenkívül pedig a panasz benyújtásának időpontjától a záró egyenleg elérésig számított késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________