Language of document :

Acțiune introdusă la 30 iulie 2009 - Nikolchov/Comisia

(Cauza F-70/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Vladimir Nikolchov (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. Hammouche, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Autorităţii abilitate să încheie contractele de muncă, prin care se stabileşte locul de recrutare al reclamantului la Aachen (Germania) și prin care se stabileşte durata de acordare a diurnei la 120 de zile.

Concluziile reclamantului

Constatarea încălcării Deciziei Comisiei din 15 aprilie 2004 de adoptare a dispoziţiilor generale de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (3) din anexa VII la Statutul funcționarilor şi a articolului 10 din anexa VII la Statutul funcţionarilor;

pe cale de consecinţă, anularea deciziei Autorităţii abilitate să încheie contractele de muncă nr. R/9/09 din 21 aprilie 2009 de respingere a reclamaţiei reclamantului prin care acesta solicita stabilirea locului său de recrutare în Bulgaria şi stabilirea duratei de acordare a diurnei în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) a doua liniuţă din anexa VII la Statutul funcţionarilor;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a diurnelor neplătite, în sumă de 6 942,32 euro sau orice altă sumă stabilită de Tribunal, în plus faţă de dobânzile de întârziere aferente perioadei dintre formularea reclamaţiei și plata soldului datorat;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________