Language of document :

Tožba, vložena 30. julija 2009 - Nikolchov proti Komisiji

(Zadeva F-70/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vladimir Nikolchov (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Hammouche, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, s katero je bil kot kraj zaposlitve tožeče stranke določen Aix-la-Chapelle (Nemčija) in s katero je bilo trajanje hranarine določeno na 120 dni.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je bila kršena Odločba Komisije z dne 15. aprila 2004 o sprejetju splošnih izvedbenih določb v zvezi z uporabo člena 7(3), priloge VII h Kadrovskih predpisom in člena 10,, priloge VII, h Kadrovskih predpisom;

Posledično naj se odredi razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi št. R/9/09 z dne 21 aprila 2009, s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke, v katerem je prosila, da se kraj njene zaposlitve določi v Bolgariji in določitev, in da se trajanje hranarine določi v skladu s členom 10(2)(b), drugi pododstavek, priloge VII h Kadrovskim predpisom;

Toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki plača neizplačano hranarino v višini 6942,32 EUR ali drug znesek, ki ga bo določilo Sodišče za uslužbence, poleg zamudnih obresti od dneva vložitve ugovora do izplačila;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________