Language of document :

Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 14. listopadu 2008 - Artisjus v. Komise

(Věc T-411/08 R)

"Řízení o předběžných opatřeních - Rozhodnutí Komise nařizující ukončení jednání ve vzájemné shodě v oblasti společné správy autorských práv - Návrh na odklad provádění - Nedostatek naléhavosti"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce : Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapešť, Maďarsko) (zástupci: Z. Hegymegi-Barakonyi a P. Vörös, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropského společenství (zástupci: F. Castillo de la Torre a V. Bottka, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad provádění ustanovení článku 3 ve spojení s čl. 4 odst. 2 a 3 rozhodnutí Komise K(2008) 3435 konečné ze dne 16. července 2008 o řízení o použití článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP / C2 / 38.698 - CISAC), v rozsahu, v němž se týká žalobkyně

Výrok

Návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________