Language of document :

Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-14 ta' Novembru 2008 - Artisjus vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-411/08 R)

("Proċeduri għal miżuri provviżorji - Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tordna l-waqfien ta' prattika miftehma dwar il-ġestjoni kollettiva ta' drittijiet tal-awtur - Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni - Nuqqas ta' urġenza")

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, l-Ungerija) (rappreżentanti: Z. Hegymegi-Barakonyi u P. Vörös, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: F. Castillo de la Torre u V. Bottka, aġenti)

Suġġett

Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-dispożizzjonijiet magħquda tal-Artikolu 3 u tal-Artikolu 4(2) u (3) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 3435 finali, tas-16 ta' Lulju 2008, dwar proċedura skont l-Artikolu 81 KE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE (Każ COMP/C2/38.698 - CISAC), sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti.

Dispożittiv

It-talba għal miżuri provviżorji hija miċħuda.

L-ispejjeż huma rriżervati.

____________