Language of document :

Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 14 noiembrie 2008 - Artisjus/Comisia

(Cauza T-411/08 R)

("Măsuri provizorii - Decizia Comisiei prin care se dispune încetarea unei practici concertate în materie de gestiune colectivă a drepturilor de autor - Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței")

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapesta, Ungaria) (reprezentanți: Z. Hegymegi-Barakonyi și P. Vörös, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și V. Bottka, agenți)

Obiectul

Cerere de suspendare a aplicării dispozițiilor coroborate ale articolului 3 și ale articolului 4 alineatele (2) și (3) din Decizia C (2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură de aplicare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cauza COMP/C2/38.698 - CISAC), în măsura în care este vizată reclamanta.

Dispozitivul

Respinge cererea de măsuri provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

____________