Language of document :

Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 14. novembra 2008 - Artisjus proti Komisiji

(Zadeva T-411/08 R)

("Izdaja začasne odredbe - Odločba Komisije, s katero je naložena opustitev usklajenega ravnanja na področju kolektivnega upravljanja avtorskih pravic - Predlog za odložitev izvršitve - Neobstoj nujnosti")

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budimpešta, Madžarska) (zastopnika: Z. Hegymegi-Barakonyi in P. Vörös, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: F. Castillo de la Torre in V. Bottka, zastopnika)

Predmet

Predlog za odložitev izvršitve člena 3 v povezavi s členom 4(2) in (3) Odločbe Komisije C(2008) 3435 konč. z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom na podlagi členov 81 ES in 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/C2/38.698 - CISAC) v delu, ki se nanaša na tožečo stranko.

Izrek

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

Odločitev o stroških se pridrži.

____________