Language of document :

2009 m. birželio 29 d. Cour constitutionnelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier prieš Conseil des ministres

(Byla C-236/09)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour constitutionnelle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Atsakovė: Conseil des ministres

Prejudiciniai klausimai

Ar 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/113/EB įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo1 5 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 daliai, o konkrečiau kalbant šia nuostata užtikrintam lygybės ir diskriminacijos draudimo principui?

Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar ta pati Direktyvos 5 straipsnio 2 dalis, jei jos taikymas yra apribotas vien gyvybės draudimo sutartimis, taip pat prieštarauja Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 daliai?

____________

1 - OL L 373, p. 37