Language of document :

Kanne 20.2.2009 - Almeida Campos ym. v. neuvosto

(Asia F-14/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Ana Maria Almeida Campos (Bryssel, Belgia) ynnä muut (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen niiden päätösten kumoaminen, joilla kantajat jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarvittavin osin niiden päätösten kumoaminen, joilla nimitettiin samalla ylennyskierroksella tähän palkkaluokkaan virkamiehet, joiden nimet ovat ylennettyjen virkamiesten luettelossa, joka on julkaistu 21.4.2008 henkilöstötiedotteessa nro 72/08

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätökset, joilla kantajat jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarvittavin osin päätökset, joilla nimitettiin samalla ylennyskierroksella tähän palkkaluokkaan virkamiehet, joiden nimet ovat ylennettyjen virkamiesten luettelossa, joka on julkaistu 21.4.2008 henkilöstötiedotteessa nro 72/08, on kumottava, ja

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________