Language of document :

Beroep ingesteld op 20 februari 2009 - Almeida Campos e.a. / Raad

(Zaak F-14/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Ana Maria Almeida Campos (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van het TABG om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet tot de rang AD 12 te bevorderen en, voor zover nodig, van de besluiten om de ambtenaren wier namen zijn opgenomen op de lijst van voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren, bekendgemaakt in CP nr. 72/08 van 21 april 2008, in het kader van diezelfde ronde tot die rang te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten van het TABG om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2008 (zittingsjaar 2008) niet tot de rang AD 12 te bevorderen en, voor zover nodig, van de besluiten om de ambtenaren wier namen zijn opgenomen op de lijst van voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren, bekendgemaakt in CP nr. 72/08 van 21 april 2008, in het kader van diezelfde ronde tot die rang te bevorderen;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________