Language of document :

Žaloba podaná 20. februára 2009 - Almeida Campos a i./Rada

(vec F-14/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Ana Maria Almeida Campos (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A: Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí menovacieho orgánu, ktorými nepovýšil žalobcov do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2008, a v prípade, ak je to potrebné, zrušenie rozhodnutí o povýšení úradníkov do tejto platovej triedy v rámci toho istého povyšovania, ktorých mená sú uvedené na zozname povýšených uverejnenom v oznámení zamestnancom č. 72/08 z 21. apríla 2008

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorými nepovýšil žalobcov do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2008 (obdobie 2008), a v prípade, ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutia o povýšení úradníkov do tejto platovej triedy v rámci toho istého povyšovania, ktorých mená sú uvedené na zozname povýšených uverejnenom v oznámení zamestnancom č. 72/08 z 21. apríla 2008,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________