Language of document :

Tožba, vložena 20. februarja 2009 - Almeida Campos in drugi proti Svetu

(Zadeva F-14/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Ana Maria Almeida Campos (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb OPI, da tožeče stranke v napredovalnem obdobju 2008 ne napredujejo v naziv AD 12 ter, če in kolikor je potrebno, odločb, da v ta naziv v istem napredovalnem obdobju napredujejo uradniki, navedeni na seznamu, objavljenem v CP št. 72/08 z dne 21. aprila 2008.

Predlogi tožečih strank

naj se razglasi ničnost odločb OPI, da tožeče stranke v napredovalnem obdobju 2008 (zasedanje 2008) ne napredujejo v naziv AD 12 ter, če in kolikor je potrebno, odločb, da v ta naziv v istem napredovalnem obdobju napredujejo uradniki, navedeni na seznamu, objavljenem v CP št. 72/08 z dne 21. aprila 2008;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________