Language of document :

Talan väckt den 20 februari 2009 - Almeida Campos m.fl. mot rådet

(Mål F-14/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ana Maria Almeida Campos (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna S.Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökandena till lönegrad AD 12 vid befordringsförfarandet 2008 och, i den mån det är nödvändigt, besluten att i detta befordringsförfarande befordra de tjänstemän som anges i den förteckning över befordrade tjänstemän som offentliggjordes i personalmeddelande nr 72/08 av den 21 april 2008.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökandena till lönegrad AD 12 vid befordringsförfarandet 2008 och, i den mån det är nödvändigt, besluten att i detta befordringsförfarande befordra de tjänstemän som anges i den förteckning över befordrade tjänstemän som offentliggjordes i personalmeddelande nr 72/08 av den 21 april 2008, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________