Language of document :

19. veebruaril 2009 esitatud hagi - Peláez Jimeno versus parlament

(Kohtuasi F-13/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Josefina Peláez Jimeno (Relegem - Asse, Belgia) (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus määrata hageja katseajal oleva ametnikuna palgaastmele ja -järku, mis olid madalamad tema palgaastmest ja -järgust ajutise teenistujana.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 8. veebruari 2008. aasta määramisotsus, millega hageja määrati katseajal oleva ametnikuna uude "AST" kategooriasse palgaastmele 1, järku 5, ja mida kinnitati Euroopa Parlamendi peasekretäri 12. novembri 2008. aasta otsusega tema kaebuse tagasilükkamise kohta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________