Language of document :

Beroep ingesteld op 19 februari 2009 - Peláez Jimeno / Parlement

(Zaak F-13/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Josefina Peláez Jimeno (Relegem-Asse, België) (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoekster als ambtenaar op proef in te delen in een lagere rang en salaristrap dan zij als tijdelijk functionaris had

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 8 februari 2008 waarbij verzoekster als ambtenaar op proef is ingedeeld in de nieuwe categorie "AST", rang 1, salaristrap 5, en dat is bevestigd bij het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 12 november 2008 houdende afwijzing van haar klacht;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten van de procedure.

____________