Language of document :

Talan väckt den 19 februari 2009 - Peláez Jimeno mot parlamentet

(Mål F-13/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Josefina Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgien) (ombud: advokaten M. Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att placera sökanden i egenskap av provanställd tjänsteman i en lönegrad och löneklass som var lägre än den hon var placerad i som tillfälligt anställd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 8 februari 2008 om placering, enligt vilket sökanden i egenskap av provanställd tjänsteman placerades i den nya kategorin AST, lönegrad 1, löneklass 5, vilket beslut fastställdes genom beslut om avslag på sökandens klagomål från Europaparlamentets generalsekreterare den 12 november 2008,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________