Language of document :

Kanne 1.4.2009 - Tzvetanova v. komissio

(Asia F-33/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Aglika Tzvetanova (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus komission sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla se eväsi kantajalta oikeuden henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen ulkomaankorvaukseen.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla se on jättänyt myöntämättä kantajalle ulkomaankorvauksen, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________