Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 1. aprīlī - Tzvetanova/Komisija

(lieta F-33/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Aglika Tzvetanova, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu atteikt prasītājai piešķirt Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto ekspatriācijas pabalstu

Prasītājas prasījumi

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepiešķirt prasītājai ekspatriācijas pabalstu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________