Language of document :

Beroep ingesteld op 1 april 2009 - Tzvetanova / Commissie

(Zaak F-33/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Aglika Tzvetanova (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoekster in het genot te stellen van de ontheemdingstoelage voorzien in artikel 4, lid 1, sub a, van bijlage VII bij het Statuut

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoekster geen ontheemdingstoelage toe te kennen;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________