Language of document :

Acțiune introdusă la 1 aprilie 2009 - Tzvetanova/Comisia

(Cauza F-33/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Aglika Tzvetanova (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care se refuză acordarea către reclamantă a indemnizaţiei de expatriere prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din anexa VII la Statutul funcţionarilor.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei AIPN de a nu acorda reclamantei indemnizaţia de expatriere;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________