Language of document :

Talan väckt den 1 april 2009 - Tzvetanova mot kommissionen

(Mål F-33/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Aglika Tzvetanova (Bryssel, Belgien) (ombud: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte tilldela sökanden det utlandstillägg som föreskrivs i artikel 4.1 a i bilaga 7 till tjänsteföreskrifterna

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte tilldela sökanden utlandstillägg,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________