Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 1. aprīlī - Andrikopoulou/Padome

(lieta F-32/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Anna Andrikopoulou, Rodhe-Saint-Genèse (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma nepaaugstināt prasītāju AST 7 pakāpē 2008. gada paaugstināšanas amatā ietvaros un vajadzības gadījumā lēmumu paaugstināt šajā pakāpē ierēdņus ar mazāk nopelniem atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju AST 7 pakāpē 2008. gada paaugstināšanas amatā ietvaros un vajadzības gadījumā atcelt lēmumus paaugstināt šajā pakāpē ierēdņus ar mazāk nopelniem;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________