Language of document :

Жалба, подадена на 26 март 2009 г. - Noël/Съвет

(Дело F-31/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което жалбоподателката е назначена като длъжностно лице на изпитателен срок, доколкото с това решение тя е разпределена в кариерния поток AST 1-7.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 13 ноември 2006 г., с което жалбоподателката е назначена като длъжностно лице, доколкото с това решение тя е разпределена в кариерният поток AST 1-7,

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________