Language of document :

Žaloba podaná dne 26. března 2009 - Noël v. Rada

(Věc F-31/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byla žalobkyně jmenována úřednicí ve zkušební době v rozsahu, v němž se jí toto rozhodnutí dotýká ve skupině služebního postupu AST 1-7.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 13. listopadu 2006, kterým byla žalobkyně jmenována úřednicí v rozsahu, v němž se jí dotýká ve skupině služebního postupu AST 1-7,

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________