Language of document :

26. märtsil 2009 esitatud hagi - Noël versus nõukogu

(Kohtuasi F-31/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega hageja nimetati katseajal olevaks ametnikuks, osas, milles see mõjutab tema teenistuskäiku AST 1-7.

Hageja nõuded

Tühistada 13. novembri 2006. aasta otsus, millega hageja nimetati ametnikuks, osas, milles see mõjutab tema teenistuskäiku AST 1-7.

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________